Een huis bouwen: hoe begin je hieraan?

Wanneer de financiële middelen eindelijk binnen handbereik zijn, kan het bouwen van een huis beginnen. Maar de richtlijnen hiervoor zijn niet altijd even duidelijk. Zelf een huis bouwen, hoe begin je daar nu aan?

Grondig zoeken naar grond

Stap één is het zoeken van een grond. Een moeilijke opgave. Wanneer je oog in oog staat met de veelbelovende affiche “grond te koop!” is het nuttig om eerst een aantal vragen te stellen. Want: aan de verkoop kunnen een aantal pittige voorwaarden verbonden zijn. Je kan met al je vragen terecht bij de Stedenbouw-dienst van de gemeente of een notaris. Vraag aan deze diensten of er erfdienstbaarheden zijn verbonden aan de grond. Informeer of de grond in onverdeeldheid is en of deze vrij is van vruchtgebruik. Ga na of de grond al dan niet vrij is van lasten en dergelijke meer (schulden of leningen). Schrijf desnoods op voorhand al op wat je plant te vragen. Naast de nodige antwoorden op bovenstaande vragen kan een notaris of de Stedenbouw-dienst samen met jou de stedenbouwkundige voorschriften in kaart brengen. Je staat er dus niet alleen voor.

werkmanArchitecturale diensten

Na de eerste stap kan je op zoek gaan naar een architect. De tamelijk hoge erelonen van architecten vormen de reden dat jij deze kost dient op te nemen in je budgetplan. De kostprijs maken al jaren deel uit van een afgesloten overeenkomst tussen bouwheer en architect. In de meeste gevallen gaat men wel uit van een vast bedrag. Dit prijskaartje hangt van meerdere factoren af. Zo kan het soort opdracht de prijs aanzienlijk beïnvloeden. Maar weet ook dat een gerenommeerd architect meer vraagt dan zijn iets minder befaamde concurrenten. Stapsgewijs wordt het project uitgewerkt naar een finaal voorontwerp. Dit gefaseerd proces wordt voorafgegaan door een raming van de architect. Deze is een indicatie van de grootteorde van het vooropgestelde budget. Ga je als bouwheer akkoord met deze begroting, staat de realisatie in zijn ruwe startblokken. In dat geval is een definitief contract tussen jou als bouwheer en de architect een feit.

Aannemer aannemen

In de derde fase dien je op zoek te gaan naar een aannemer die de bouwontwerpen realiseert. Wees er zeker van dat je iemand kiest die zijn expertise in het verleden al bewezen heeft. Wanneer je de juiste keuze hebt gemaakt, kunnen de bouwwerken eindelijk van start gaan.