Belgen hebben een baksteen in de maag

We hebben als Belgen een grote baksteen in onze maag. Dat is onweerlegbaar! Onderzoek wees uit dat er veel Belgen zijn die – ondanks de steeds sterker wordende economische crisis – nog steeds een eigen woning willen. Een onderzoeksresultaat dat toch wel enige uitleg behoeft!

Hoe ziet die baksteen er nu uit?

Ruim 70 % van de inwoners van België bezit een huis of een appartement. Dat is best veel. Met dit percentage steekt de Belgische bevolking er met kop en schouders bovenuit, in vergelijking met andere West-Europese landen.

gevelStrenge huizenmarkt

Ondanks deze positieve resultaten – waar elk vastgoedexpert zoals mezelf trots op mag zijn – zien we echter een daling in vergelijking met voorgaande jaren. De oorzaak is de huizenmarkt die steeds minder voordelig lijkt te worden. Het is namelijk zo dat de dalende koopkracht, de mindere fiscale ondersteuning en weigerachtige houding van financiële instellingen nefast zijn voor de eigenaarsmarkt. Als deze trend aanhoudt, betekent deze daling één ding: bijlange niet iedereen zal nog in staat zijn om de aankoop van een woning te financieren.

Ook jongeren hebben een baksteen in de maag

Uit het onderzoek bleek tevens dat ook jongeren snakken naar een eigen woning. Merkwaardig daarbij is dat ze zelf beseffen dat een woning niet per se een eigendom voor altijd is. Nog aardiger: ze lijken dit zelfs niet zo erg te vinden. Daarnaast maakt het voor veel jongeren niet zoveel uit dat ze in een kleinere woning moeten leven. Ze zijn zich bewust van de neerwaartse economische spiraal die ook de vastgoedmarkt lijkt aan te tasten. Sommige jongvolwassen zijn overigens al bezig met investeringen. Zo’n 30 % is reeds eigenaar van een woonst. 70 % vindt het belangrijk om effectief een eigendom te hebben.

Deze cijfers bevestigen dat het concept van ‘eeuwig huren’ ten dode is opgeschreven. Logisch, want uit de bevraging bleek dat het grote nadeel van huren het gebrek aan privacy is. Dit dragen de jongeren hoog in het vaandel volgens Financieel Adviseur Luk. Nu ook de arbeidsmarkt genadeloze klappen uitdeelt - welke direct resulteren in stress – is een eigen woning de plaats om tot rust te komen. Jongeren willen nu eenmaal een plaats om helemaal zichzelf te kunnen zijn. Een prangende nood die huurwoningen niet kunnen inlossen.